Aandacht voor energie

Niemand kan er omheen. Momenteel hebben we te maken met een energiecrisis. Maar het gaat niet alleen om de hoge kosten van energie. Al jaren is bekend dat wij zuiniger en anders moeten omgaan met ons energiegebruik, zodat ook de toekomstige generaties van onze mooie aarde kunnen genieten.

De ontwikkelingen op het gebied van alternatieve energiebronnen zoals bijvoorbeeld zonne-energie gaan snel. We zien steeds meer elektrische auto’s en zonnepanelen verschijnen, maar het zal nog wel even duren voordat wij niet meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor onze energiebehoefte.

Binnen Korian is ‘duurzaamheid’ een belangrijk thema. Eén van onze kerndoelen is dan ook ‘Onze ecologische voetafdruk verkleinen’. Verder zijn ook bewustwording creëren, leren hoe we energieverspilling tegengaan en zorgvuldig omgaan met de kosten van energie belangrijke speerpunten. Met de nadrukkelijke kanttekening dit te doen zonder dat dit nadelige effecten heeft op onze bewoners en cliënten.

Maar ook voor de Korian medewerkers is duurzaamheid een belangrijk thema. En dan met name in het delen van ervaringen en adviezen, omdat zij thuis te maken krijgen met de uitdagingen van stijgende energieprijzen.

Er is daarom een interne campagne gestart binnen Korian, gericht op medewerkers, met handige tips om zowel op het werk als thuis op een slimme en gemakkelijke manier energieverspilling tegen te gaan.

Van eind september tot eind november werden elke week tips gedeeld om energie te besparen. Elke dag bij het opstarten van de computer, worden alle collega’s attent gemaakt op onze duurzame filosofie: verspil geen energie, thuis en op het werk.

Sommige tips voelen trouwens heel bekend en vertrouwd, want wie heeft nu niet als kind een keer te horen gekregen ‘doe het licht uit als je niet meer in de ruimte hoeft te zijn!’?

KOR_screensaver_Nederland_1920pxBx1080pxH_okt2022_72Dpi (002)

Hieronder staan enkele tips die we intern hebben gedeeld. Wie weet inspireren ze u ook om bewust om te gaan met uw energiegebruik:

  • Staat het stookseizoen voor de deur? Ontlucht de radiatoren zodat ze sneller warm worden.
  • Houd verwarmingsinstallaties vrij zodat ze optimaal hun warmte kunnen vrijgeven.
  • Doe het licht uit in elke niet gebruikte ruimte.
  • De laatste persoon die de ruimte verlaat doet alle lichten uit.
  • Schakel toestellen die niet gebruikt worden volledig uit en vermijd sluimerverbruik.
  • Verwarm alleen ruimtes die gebruikt worden en waar je verblijft.
  • Gebruik waar mogelijk tochtstrips.
Poster 6 – 31 okt tm 6 nov