De hoge kwaliteit van onze zorglocaties

Op al onze zorglocaties streven we naar de hoogste kwaliteit om positieve zorg op maat te kunnen bieden, waarin de levensvreugde van onze bewoners en cliënten centraal staat. Om deze zorg te waarborgen werken we met kwaliteitsrichtlijnen, hebben we een kwaliteitsafdeling en werken we met interne- en externe audits. Uit de audits halen we waardevolle informatie die we direct kunnen toepassen om de zorg en welzijn voor onze bewoners en cliënten te verbeteren. Hoe gaat dat in zijn werk zo’n audit en welke verbeteringen hebben we bijvoorbeeld al kunnen realiseren? Daar vertelt Karina de Jong, kwaliteitsadviseur, graag meer over.

Interne audits
Karina de Jong:“Elke locatie heeft een eigen kwaliteitsadviseur; de interne audits worden dan ook uitgevoerd door die adviseur. Verschillende betrokkenen worden geïnterviewd zoals bewoners, naasten, iemand van de cliëntenraad en een diverse mix aan medewerkers. Op die manier krijgen we een zo breed mogelijk beeld van de locatie. We toetsen op verschillende thema’s zoals persoonsgerichte zorg en de professionaliteit van medewerker. Natuurlijk nemen we ook de kwaliteitseisen mee die zijn opgesteld vanuit de branche.

De audits leveren een hoop waardevolle informatie op. Zo kwam er bij een locatie naar voren dat de zorg die werd geleverd goed was, maar de bewoners bang waren de regie te verliezen. Ze hadden behoefte aan meer een-op-een gesprekken. Deze zijn nu structureel doorgevoerd. De frequentie is gebaseerd op persoonlijke wensen, en het gesprek wordt vastgelegd in het zorgleefplan. Zo kan de locatie goed in de gaten houden of de gesprekken voldoen aan de behoeften van de bewoner. Een mooie verbetering van onze persoonsgerichte zorg. We hebben gemerkt dat bewoners dit erg waarderen.”

Externe audits
Karina: “Naast interne audits vinden er ook externe audits plaats in het kader van ISO certificering. Het ISO certificaat is een internationaal erkend certificaat voor kwaliteitssystemen, die toetst of de manier waarop wij aan kwaliteit en veiligheid werken in lijn is met internationale richtlijnen. Een externe, onafhankelijke organisatie, doet een steekproef. Met trots kan ik vertellen dat al onze zorglocaties die op dit moment open zijn het ISO certificaat toegekend hebben gekregen.  Dit is hét kwaliteitscertificaat waarmee we laten zien dat we structureel werken aan kwaliteit en veiligheid binnen onze organisatie.”

Kleine verbeteringen, snel resultaat
“Een audit klinkt misschien wat zwaar, maar vaak zien we dat er ook kleine verbeterpunten uit voort kunnen komen die gelijk doorgevoerd kunnen worden. Tijdens één van de audits zag een kwaliteitsadviseur dat op de locatie nog een oude instructiekaart handhygiëne hing. Dit is gelijk benoemd en aan het eind van de dag hadden de zorgmedewerkers er al voor gezorgd dat juiste instructiekaart van Diversey er hing.
Het verbeteren van kwaliteit en veiligheid blijft een doorlopend proces en ik vind het ontzettend leuk om te zien dat de medewerkers op de locaties concrete verbeteringen doorvoeren die echt bijdragen aan het levensgeluk van onze bewoners en cliënten.”