De kracht van de lokale cliëntenraad

Veel locaties binnen Korian Nederland zijn voorzien van een lokale cliëntenraad. Waar sommige nog in een opstartfase zitten, zijn andere al jaren actief. “Je moet je vinger opsteken,” geeft Frans Joosen, voorzitter van de lokale cliëntenraad en bewoner van Het Gouden Hart Residentie Mariëndaal, aan.

Beetje op gang komen
Enige tijd geleden is de cliëntenraad van Het Gouden Hart Residentie Mariëndaal opgericht. Vier keer per jaar komt de raad, die momenteel uit drie leden bestaat, bij elkaar. “Het moet nog een beetje op gang komen en we zoeken dan ook nog leden,” vertelt meneer Joosen. Dat kunnen bewoners zijn maar ook naasten van bewoners. “Ik ben tot voorzitter gebombardeerd. Jaren heb ik me voor de ondernemingsraad van mijn toenmalige werkgever ingezet, en ook veel voor elkaar gekregen. Dat was gewoon noodzakelijk. Je moet doorzetten, in gesprek blijven en elkaar weten te vinden: dat is belangrijk,” aldus Joosen.

Angst en beven
De cliëntenraden hebben een belangrijke rol binnen Korian. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en cliënten. De agenda voor de eerstvolgende bijeenkomst van de raad van Het Gouden Hart Residentie Mariëndaal is dan ook goed gevuld. Tal van punten staan erop. “En dan moet er nog een actielijst komen,” geeft meneer Joosen aan. “Ik kijk er met angst en beven naar,” grapt Karin Janssen, locatiemanager van Residentie Mariëndaal. De onderwerpen op de agenda zijn divers, maar raken echt de locatie. “Ik zou bijvoorbeeld graag een menukaart op tafel willen,” vertelt de heer. “Men kan het menu niet lezen als het ergens op een bord staat geschreven.” Karin: “Het is goed dat de lokale cliëntenraad er is, want er gebeurt hier veel. En het is fijn dat we punten nu officieel kunnen maken en met goedkeuring kunnen afronden. Bij onze bewoners ligt de behoefte om te weten hoe de tuin er bijvoorbeeld uit gaat zien en hoe het is geregeld met eten en drinken. Zaken die hen direct raken betreffende wonen en welzijn op locatie.” Een actieve lokale cliëntenraad is dan ook zeer waardevol.

clientenraad

Iedereen wil met plezier wonen
Ook tijdens bijeenkomsten voor het personeel wordt de lokale cliëntenraad betrokken binnen Residentie Mariëndaal. Soms denken medewerkers tekort te schieten in bijvoorbeeld aandacht. Bewoners ervaren dat echter allerminst. “Zo kom je ook samen weer tot mooie inzichten,” aldus Karin. Signaleren en in gesprek blijven met medebewoners, dat vindt meneer Joosen van belang als voorzitter. “Soms kan ik zelf iets betekenen. Zo niet, dan schakel ik hulp van de medewerkers in. Iedereen wil hier tenslotte met plezier wonen: dat is het belangrijkste,” aldus meneer Joosen.

Wilt u ook meedenken bij u op locatie? Wij verwelkomen u graag in een lokale cliëntenraad! Neem contact op met uw locatiemanager voor meer informatie.