Kwaliteitsverslag 2020

29 juni 2021

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door 2 grote gebeurtenissen. Ten eerste was er de corona pandemie. Het virus vormt een grote bedreiging voor de meest kwetsbaren: onze bewoners. De tweede grote gebeurtenis was de samenvoeging van Stepping Stones met Het Gouden Hart, Rosorum en 11 locaties die overgenomen zijn van de Ontzorgd Wonen Groep, om samen tot 1 Korian Nederland te komen.

Naast alle integratie uitdagingen die dit vormde, betekende dit ook een wijziging in de verbeterplannen die in 2019 geschreven waren. Immers, de kwaliteitsplannen die de diverse organisaties hadden waren niet opgesteld vanuit Korian Nederland.

In het kwaliteitsverslag 2020 proberen we de verschillende kwaliteitsplannen recht te doen, en tegelijk ook 1 geheel verslag te presenteren als Korian Nederland. We kijken naar behaalde successen en verbeterpunten, en richten ons tegelijk op het waarmaken van onze missie; “in caring hands”.