Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Elderly woman with female caregiver at home

Vijf sterke doelen

MVO, ofwel maatschappelijk verantwoord ondernemen, is een breed begrip. Het gaat over rekening houden met de effecten van bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Als zorgorganisatie voor ouderen in Nederland die behoefte hebben aan zorg, ondersteuning en een fijne plek om te wonen, is MVO een essentieel onderdeel van onze maatschappelijke visie. Concreet betekent dit dat wij ons inzetten voor al onze belanghebbenden aan de hand van vijf sterke doelen.

Kerndoelen

Excellente zorg verlenen en tegelijk waardigheid en keuze garanderen.

Bijdragen tot ieders keuzevrijheid en de versterking en het behoud van autonomie.

De voorkeurswerkgever zijn

De kwaliteit van onze medewerkers verbeteren, elke dag, het hele jaar door, om zo een constante kwaliteit van de zorg te garanderen.

Bijdragen aan het vinden van innoverende oplossingen voor een meer inclusieve samenleving

Onze expertise op het gebied van zorg voor ouderen en kwetsbaren inzetten.

Een betrokken en verantwoordelijke lokale partner zijn

Actief bijdragen aan het lokale volksgezondheidbeleid.

Onze ecologische voetafdruk verkleinen

Het energie- en waterverbruik verlagen en afvalstromen van locaties optimaliseren.