Medezeggenschap mijlpaal: de medezeggenschapsregeling is getekend

Medezeggenschap: een belangrijk onderwerp binnen Korian Nederland. En dat is niet zo gek. Naast dat wij het als organisatie natuurlijk ontzettend belangrijk vinden om een actieve cliëntenraad te hebben, is hun rol ook verankerd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. En in de medezeggenschapsregeling, die begin november door directie en voorzitter van de CCR is ondertekend.

Algemeen directeur Roel Verheul (links) en voorzitter van de CCR Andree de Miranda tekenen de medezeggenschapsregeling.

Wmcz 2018
De Wmcz 2018 wil cliënten directe invloed geven op de zorg die zij krijgen. De wet gaat daarom uit van een cliëntenraad op de plek waar de zorg wordt gegeven: de lokale cliëntenraad. Zij kunnen immers het beste voor het voetlicht brengen wat er lokaal speelt. De lokale cliëntenraad bestaat vaak uit bewoners of cliënten, en contactpersonen van een zorglocatie. Korian Nederland heeft daarnaast ook een centrale cliëntenraad (CCR) op landelijk niveau. Hierin zitten de vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden. Bij alle onderwerpen die de cliënt of bewoner rechtstreeks raken, heeft de organisatie de plicht om de instemming van de cliëntenraad te vragen. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de zorg, eten en drinken, de procedure van de zorgplannen, veiligheid, hygiëne, welzijn en ontspanningsactiviteiten.

Inmiddels hebben we mooie mijlpalen bereikt
Zo is de CCR gevraagd deel te nemen in een werkgroep die een bepaald thema voorbereid, bijvoorbeeld het open-deurbeleid in het kader van de Wet zorg en dwang (Wzd), en het beleid voor eten en drinken. Op deze manier kan de CCR al in een vroeg stadium meebepalen hoe het beleid wordt ingevuld.

En nog een mooi resultaat. Na intensieve gesprekken met betrokkenen, onder begeleiding van een adviseur van LOC waardevolle zorg is begin november de medezeggenschapsregeling ondertekend door algemeen directeur Roel Verheul en voorzitter CCR Andree de Miranda. Hierin staan alle bevoegdheden van de cliëntenraden. Het was een feestelijke middag waar we gelijk extra stappen hebben gezet. We hebben gesproken over hoe de medezeggenschap nog meer lokaal kan worden. Hoe de lokale cliëntenvertegenwoordiging zich verhoudt tot de centrale cliëntenraad. En hoe we kunnen zorgen voor de juiste communicatielijnen tussen lokaal en centraal. Een grote uitdaging, aangezien Korian Nederland de aankomende jaren nog fors zal uitbreiden. Maar een uitdaging die we absoluut gezamenlijk aangaan. Het liefst ook samen met u. Ziet u dingen die beter kunnen? Heeft u opbouwende kritiek? Dan kunnen we van u leren. Neem contact op met de locatiemanager voor meer informatie of om u aan te melden voor de lokale cliëntenraad.