Mooie resultaten cliënttevredenheidsonderzoek

In de laatste maanden van 2021 heeft het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek van Korian plaatsgevonden. Hiervoor zijn e-mails verstuurd met een persoonlijke link naar de vragenlijst. Ook is er een open link verspreid waarmee bewoners of hun naasten de vragenlijst konden invullen. In totaal hebben 348 mensen de vragenlijst ingevuld.

De resultaten zijn positief. Gemiddeld wordt er een 7,6 gegeven als algemene tevredenheidsscore. Vergelijkbare zorginstellingen scoren gemiddeld een 7,2. Er komen diverse positieve punten naar voren: bewoners en naasten zijn bijvoorbeeld tevreden over de woonomgeving en de appartementen. Vooral de empathie, vriendelijkheid en tact van zorgverleners wordt geprezen. De manier waarop locaties omgingen met de corona pandemie wordt zelfs met het cijfer 8 gewaardeerd.

feedback-g2c8575016_1280

De resultaten per locatie worden gedeeld met de locatiemanager. Vervolgens wordt hier actief mee aan de slag gegaan. Anita Dils, locatiemanager Villa Eikenbosch en Villa Maria: “Ik deel mijn resultaten tijdens een familieavond en via de nieuwsbrief die we elke maand versturen. Op deze manier kan iedereen het nog een keer rustig doorlezen en daarna met verdere verbeterpunten komen. Villa Eikenbosch heeft een tevredenheidscijfer van 8,2 gekregen, iets waar we blij mee zijn, maar natuurlijk blijven we kijken hoe we het woonplezier nog verder kunnen verbeteren. Dit is ook de reden dat we bij beide villa’s, waar ik locatiemanager ben, een ideeënbus op gaan hangen. Elke maand deel ik de ideeën met de bewoners en naasten via de nieuwsbrief, zodat ik kan laten weten wat we hebben kunnen realiseren.”

Indien er te weinig respondenten zijn geweest op de desbetreffende locatie, kunnen de resultaten helaas niet gedeeld worden, omdat deze dan niet representatief zijn. Ook zijn er een aantal locaties die niet hebben deelgenomen omdat ze nog maar net geopend waren. We bedanken alle bewoners en naasten die bij hebben gedragen. De resultaten geven ons inzicht in onze sterke punten en de verbeterpunten waarmee we aan de slag kunnen gaan, om het welzijn van onze bewoners verder te verbeteren.

Bekijk alle nieuwsberichten uit de nieuwsbrief >