Zeggenschap en medezeggenschap bij Korian

Door Hans Migchielsen, Lid Centrale Cliëntenraad

Korian is een aan de Parijse beurs genoteerde en internationaal opererende zorgorganisatie. In zo’n grote organisatie zijn er diverse geledingen die zeggenschap en medezeggenschap hebben, zoals: het bestuur onder leiding van Sophie Boissard, de aandeelhouders, directie Korian Zorg BV Nederland, de Raad van Commissarissen Korian Zorg BV Nederland, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

In de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) van 2018 is de medezeggenschap voor en vanuit de cliënten van ouderenzorg organisaties vastgelegd. Op allerlei voor bewoners belangrijke thema’s is vastgelegd hoe de medezeggenschap inhoud gegeven kan worden. De belangrijkste categorieën zijn daarbij het gevraagd en ongevraagd adviseren én de thema’s waarop instemming gegeven moet worden. Over het algemeen moet de directie van Korian aan de Cliëntenraad instemming vragen als het zaken betreft die de dagelijkse zorg, welzijn en wonen van bewoners direct beïnvloeden.

De intentie van de wetgever is om de cliënt medezeggenschap op het niveau van de afzonderlijke zorglocaties inhoud en vorm te geven. Tot nu toe is dat op een beperkt aantal Korian-locaties gerealiseerd. Daarvoor zijn diverse redenen aan te wijzen waarbij kleinschaligheid en onbekendheid de belangrijkste factoren zijn. De directie van Korian Zorg BV Nederland en de Centrale Cliëntenraad zetten zich er gezamenlijk voor in om via de lijn van de regio- en locatiemanagers de medezeggenschap op het niveau van zo veel mogelijk zorglocaties van Korian inhoud en vorm te geven. Dat is een meerjarig traject dat de nodige inspanning vereist.

Korian-Clientenraad-petit-four-2

Korian Zorg BV Nederland tracht samen met de Centrale Cliëntenraad medezeggenschap vanuit een win-win perspectief inhoud te geven. Dat houdt in dat alle input van de (Centrale) Cliëntenraad er toe leidt dat zorg, welzijn en wonen van bewoners verbetert en dat daarmee Korian als organisatie ook sterker in de zorgmarkt komt te staan.

Een dergelijke manier van samenwerking geeft meer energie dan dat deze energie kost. Dit ‘samen op werken’ komt ook tot uiting in de mogelijkheid die Korian voor medewerkers creëert om aandeelhouder van Korian te worden. Niet het scoren van de afzonderlijke geledingen binnen Korian staat centraal, maar het samen werken aan de optimalisering van zorg, wonen en welzijn.

Bekijk alle nieuwsberichten uit de nieuwsbrief >