Levensloopboeken op tafel nieuwsbericht

Belevingsgerichte zorg met levensloopboeken

1 april 2021

Binnen Stepping Stones bieden we onder andere zorg aan ouderen met dementie volgens de methodiek van professor Böhm. Met deze methodiek kijken we vooral naar de eerste vijfentwintig à dertig jaar van iemands leven. In die eerste periode zijn de indrukken vormend; met dementie komen die oude herinneringen weer tot leven. We verdiepen ons in hun levensloop, levenservaringen, hobby’s en interesses. Dit doen we onder andere door middel van levensloopboeken. De bewoner, familie, onze medewerkers; iedereen kan daar in schrijven. Zo ontstaat er een levensverhaal en een duidelijk beeld van hoe iemand is en wat iemand nodig heeft.

Persoonlijke wensen en gewoontes

Een groot succes. Doordat we de bewoners zo goed kennen weten we óók precies wat ze kunnen en willen, waardoor we rekening kunnen houden met persoonlijke wensen en gewoontes. Zo houdt iemand de regie over zijn eigen leven. Het verhaal van één van de bewoners van Villa Oosterveld in Arnhem is hier een mooi voorbeeld van. Mevrouw kon haar wensen niet goed kenbaar maken en haar impulsen niet beheersen. Ze vertoonde gedragsproblemen en liet zich niet helpen. Samen met  familie is het levensloopboek ingevuld. En daardoor werd een hoop duidelijk. De bewoonster had vroeger een vader met een eigen bedrijf. Met haar zussen kon ze niet goed opschieten. Daarnaast had ze als kind op een internaat gezeten. Als kind voelde ze zich, door al deze ervaringen, vaak achtergesteld. Als volwassene kreeg ze juist enorm veel aandacht. Ze was getrouwd met een huisarts, zij was de assistent. Hierdoor kende ze iedereen in het dorp, hadden ze veel aanzien was ze ook bevriend met belangrijke dorpsgenoten, zoals de burgemeester. Ze werd op handen gedragen.

Belangrijke achtergrondinformatie

Met deze achtergrondinformatie zijn we aan de slag gegaan. Zo wordt mevrouw nu altijd begroet als ze binnenkomt, krijgt ze een compliment, wordt ze even aangeraakt omdat ze dit prettig vindt en krijgt ze ook als eerste koffie met een koekje. Vroeger dronk ze bij het eten een wijntje; deze schenken we nu ook weer voor haar in. Maar ook een nare ervaring van vroeger, een man die voor haar raam had gestaan toen het donker was, heeft enorme impact gemaakt. Daarom zijn de gordijnen ’s avonds al dicht voordat ze op haar appartement komt en laten we ze dicht tot het de volgende dag weer licht is. Mevrouw voelt zich nu gezien en gehoord; dit zijn de zetjes die iemand soms nodig heeft en andere bewoners reageren hier vaak ook weer op.

Nieuwe inzichten

Het levensloopboek heeft ons een hoop inzichten gegeven. Door anders met deze bewoonster om te gaan is zij een stuk rustiger geworden en weten we nu ook beter wat ze nodig heeft wanneer ze een keer onrustig wordt. Hierdoor is het wonen en werken in de villa voor iedereen prettiger geworden en kunnen we de bewoonster een waardige oude dag geven, op een manier die bij haar past.