Klachtenprocedure

U bent niet tevreden over de diensten die Korian Nederland levert. Daarover wilt u een klacht indienen, of u overweegt dit te doen.  Uw inbreng helpt ons om de dienstverlening te verbeteren. Klachten worden altijd met zorg behandeld.

Klacht bij medewerker/locatie

Wij vragen u deze klacht eerst kenbaar te maken op de zorglocatie, bij de medewerker die het betreft. Dit is geen verplichting, maar de praktijk leert dat een gesprek tussen iemand met een klacht en de betrokken medewerker in de eerste fase vaak voor beiden tot een positief resultaat leidt. Een gesprek biedt de
mogelijkheid voor u en de betrokken medewerker om toe te lichten waarom op een bepaalde manier is gehandeld. Bent u niet tevreden met de oplossing? Neem dan contact op met de locatiemanager.

Wat kunt u vervolgens verwachten?

Heeft de klacht niet geleid tot ernstige gevolgen? Dan ontvangt u binnen drie werkdagen een reactie van de locatiemanager. Dit hoeft nog geen oplossing te zijn. De locatiemanager zal samen met u en eventuele andere betrokkenen kijken naar een passende oplossing. Heeft de klacht geleid tot ernstige gevolgen? Dan ontvangt u binnen 48 uur een reactie van de locatiemanager.

Onafhankelijke klachtencommissie

Het kan voorkomen dat u de klacht niet bij de medewerker of de locatie(manager) neer wil leggen. Dan kunt u de klacht indienen bij de interne klachtencommissie. De klachtencommissie stelt zich neutraal op en heeft oog voor de belangen van u en van de organisatie. De klacht komt in eerste instantie terecht bij de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon die onafhankelijk opereert van Korian Nederland. De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat u wilt bereiken met uw klacht, wat uw klacht precies inhoudt en doet vervolgens onderzoek. Wekelijks wordt de voorzitter van de klachtencommissie hierover op de hoogte gehouden. Kan de klacht met ondersteuning van de klachtenfunctionaris niet opgelost worden? Dan kan de klacht voorgelegd worden aan de interne klachtencommissie van Korian Nederland. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en diverse leden. De voorzitter behandelt en beoordeelt in eerste instantie de klacht. De leden van de klachtencommissie worden geraadpleegd al naar gelang de klacht binnen hun expertisegebied ligt.

Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

U kunt op de volgende manieren een klacht indienen bij de klachtencommissie:

  1. Door een brief te schrijven naar:
    Klachtenfunctionaris Korian, Mr. B.M. Teldersstraat 5, 6842 CT Arnhem
  2. Per e-mail via klachten@korian.nl

Externe geschillencommissie

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de klachtencommissie, kunt u een formele klacht indienen bij de (externe) geschillencommissie. Dit verzoek kunt u doen aan de voorzitter van de klachtencommissie, die uw verzoek zal doorsturen naar een externe instantie. Zij nemen uw klacht verder in behandeling. Korian Nederland is aangesloten bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg.

Assistant In The Community Center Giving Advice To A Senior Man