Klachtenprocedure

U bent niet tevreden over de diensten die Korian Nederland levert. Daarover wilt u een klacht indienen, of u overweegt dit te doen. Dan is het nuttig om de informatie in deze folder te lezen. Uw inbreng helpt ons om de dienstverlening te verbeteren. Klachten worden altijd met zorg behandeld.

Assistant In The Community Center Giving Advice To A Senior Man