Klokkenluidersregeling

Korian hecht veel belang aan integriteit en ethische waarden en moedigt daarom de melding van een vermoeden van een misstand aan. Klokkenluiders worden beschermt door de Wet bescherming klokkenluiders, welke wet op 18 februari 2023 in werking is getreden.

U kunt een (anonieme) melding doen door gebruik te maken van het meldingsplatform van Clariane. Het meldingskanaal staat open voor iedereen. Voor reeds bestaande meldingen kunt u inloggen via de Korian integriteitslijn. U kunt eventueel ook een mail sturen naar melding@korian.nl.

 

Ontwerp zonder titel (2)