Klokkenluidersregeling

De Korian-groep hecht veel belang aan integriteit en ethische waarden en moedigt al zijn medewerkers aan om deze dagelijks in praktijk te brengen. Medewerkers van de Korian-groep kunnen ‒ te goeder trouw en niet met het oog op persoonlijk gewin ‒ een situatie melden waarvan zij weten of vermoeden dat deze niet strookt met de wet en/of het ethisch charter van de Groep.

 

Ontwerp zonder titel (2)