Interview met Astrid-Odile de Visser

Op 14 november is Astrid-Odile de Visser vol enthousiasme begonnen als bestuurder van Korian Nederland. Zij brengt veel ervaring mee. De laatste elf jaar was Astrid bestuurder van Interzorg Noord-Nederland, een organisatie gespecialiseerd in langdurige zorg voor ouderen met een complexe behandel- en zorgvraag. Daarvoor was ze vier en een half jaar regiodirecteur en bestuurder van de Zwolse Poort/Dimence (geestelijke gezondheidszorg). Voor de zorgsector haar trok, was Astrid werkzaam in het bedrijfsleven, in een internationale context.

Astrid-Odile de Visser

Met passie en plezier onze doelen bereiken
Hoogste tijd om nader kennis te maken. Astrid vertelt: “Ik woon al enige tijd met veel plezier in de buurt van Dokkum. Als Rotterdamse en na lang in het buitenland gewoond te hebben, heb ik destijds de stap naar het hoge Noorden gezet. Mijn man is neuroloog en werkt inmiddels in Knokke (België) en mijn zoon studeert in Delft Maritieme Techniek. Mijn man heeft mij gemotiveerd de overstap te maken van het bedrijfsleven naar de zorg. En dit bleek inderdaad een hele goede match te zijn.”

Het is duidelijk dat er veel gereisd wordt. “Tussen Friesland en België liggen alle locaties van Korian Nederland. Mijn werkterrein is zeer uitgestrekt.” En over zichzelf: “Kenmerkend voor mij is aan de ene kant dat ik loyaal en betrokken ben en me kan hechten aan mensen en werksituaties. Aan de andere kant houd ik van verandering en ontwikkeling,” aldus Astrid.

Op de vraag wat haar typeert in haar werk, antwoordt zij: “Ik haal mijn zingeving uit mensen én resultaten. Voor mij betekent dit niet dat het een compromis is. Beide gaan juist goed samen. Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden bewoners en familie, en dit leidt ook tot gezonde bedrijfsresultaten. Ik word blij van goede dingen doen voor onze bewoners én als ik collega’s tot hun recht zie komen. Op die manier wordt één plus één meer dan twee. Het is heerlijk om doelen te hebben en te halen en de organisatie van A naar B te brengen.”

“De ouderenzorg is enorm in ontwikkeling. In de komende jaren komen er veel ouderen bij. Het is naïef om te denken dat het huidige gezondheidsstelsel op dezelfde voet door kan gaan. We moeten ook andere oplossingen vinden voor de toenemende tekorten aan medewerkers in de zorg. Technologie speelt bijvoorbeeld een steeds belangrijkere rol en we moeten prioriteit geven aan innovaties die ten gunste komen van bewoners en cliënten of medewerkers ondersteunen. Meer aandacht voor duurzaamheid is nodig, ook in de zorg. Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen. En als dat niet meer gaat, gaan zij op zoek naar een nieuw thuis. Het is fantastisch als je daarbij een rol mag spelen als Korian. Zelf ben ik een kritische consument en hou ik van maatwerk. Dat je merkt dat je gezien wordt als mens en als individu. Het is belangrijk om te weten hoe iemand het wil hebben. Dit betekent niet altijd dat je alles krijgt wat je zou willen, maar wel dat je samen in gesprek gaat om het zo optimaal mogelijk te maken,” aldus Astrid.

Voordat Astrid actief werd in de zorgsector, heeft zij directiefuncties bekleed in diverse organisaties waaronder Aegon en Price Waterhouse Coopers. Op de vraag waarin zorg en bedrijfsleven van elkaar verschillen antwoordt Astrid: “In de reguliere zorg is men vaak gewend dat ‘klanten’ vanzelf komen. In het bedrijfsleven is die vanzelfsprekendheid er niet, waardoor er veel aandacht is voor ‘klantgerichtheid’. Voor mij is dit altijd belangrijk, in welke organisatie dan ook. Iets wat ik in de zorg juist vaker tegenkom is het ‘vuurtje’, mensen die met veel bezieling hun werk doen. Ik word oprecht blij van mensen die mij raken in het hart en die dat sprankje hebben.”

“Elkaar fysiek ontmoeten, met elkaar verbinden en het fijn hebben met elkaar, vind ik heel waardevol. Dat helpt ook om je doelen te halen. Daarvoor heb je elkaar nodig. Verbinding tussen locaties, collega’s, afdelingen, en ook met onze buitenlandse collega’s binnen Korian, staat dan ook hoog op mijn agenda,” vertelt Astrid. Het is dan ook geen verrassing dat zij de komende maanden zoveel mogelijk locaties wil bezoeken. “Ik hoop veel bewoners, familie en collega’s te ontmoeten en wil veel kijken, luisteren, proeven en voelen hoe het is. Maar ook hoe we het nog beter kunnen doen. Zodat we van waarde kunnen zijn door het bieden van de best mogelijke woon- en zorgomgeving voor bewoners en cliënten. Voor nu kijk ik er vooral naar uit de komende tijd persoonlijk kennis te kunnen maken. En dat we, ook al zijn de omstandigheden niet voor iedereen even positief, er een feestelijke en warme eindejaar periode met elkaar van maken. Ik ben namelijk dol op Kerstmis!” sluit Astrid af.